[javascript protected email address] +31-(0)6-22482538

Inleiding weer & gewasbescherming

Zo belangrijk als het weer is voor de gewassen, zo verwarrend zijn de discussies die over het weer plaatsvinden. Ieder heeft er een eigen mening over. Dat leidt in de praktijk tot vele misverstanden. Wie de inleiding Weer en Gewasbescherming heeft gevolgd, hoeft niet langer te gissen, maar weet welke invloed het weer heeft op ziekten, plagen en gewasbescherming. En ook hoe je daar sturend mee kan omgaan.

Voorbij het nattevingerwerk

Met een natte vinger voelen waar de wind vandaan komt betekent spreekwoordelijk: onnauwkeurig uitgevoerd werk. Toch blijken velen deze methode te gebruiken als het gaat om het toepassen van gewasbescherming, meestal zonder zich hiervan bewust te zijn.

Het weer heeft grote invloed op de teelt van gewassen: het bepaalt groei en opbrengst. Daarnaast heeft het grote invloed op de ontwikkeling van ziekten en plagen. Vergeet ook de onkruiden niet. Maar ook de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kan niet los worden gezien van het weer. In de inleiding Weer & Gewasbescherming wordt deze relatie voor agrariërs en loonspuiters helder uitgelegd en biedt het praktische inzichten voor de moderne landbouwpraktijk.

Wanneer bespuiten?

Zo moeten de weersomstandigheden tijdens een bespuiting optimaal zijn voor een positief resultaat. Geen storm of stortbui tijdens het spuiten, maar zeker ook geen windstilte. Voor de goede werking van gewasbeschermingsmiddelen worden ook eisen gesteld aan de temperatuur, het vocht in de lucht en andere meteorologische kenmerken. Het mag bijvoorbeeld niet te warm of te koud zijn. En nachtvorst na het spuiten kan schadelijk zijn voor het gewas.

Beste resultaten behalen

Iedere agrariër en loonspuiter die te maken heeft met open teelten weet na het volgen van een inleiding over Weer & Gewasbescherming welke invloed het weer heeft op ziekten, plagen en de bestrijding hiervan. En hoe hij hiermee sturend kan omgaan om het beste resultaat te behalen voor zijn gewas, zijn portemonnee en het milieu.

Inhoud presentatie

  1. Dat de weerparameters, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, neerslag en wind niet alleen van belang zijn voor de ontwikkeling van onkruid, ziekten en plagen.
  2. Hoe temperatuur, luchtvochtigheid, straling en bodemvocht en de opname, hechting en werking van de gewasbeschermingsmiddelen onderling op elkaar ingrijpen.
  3. Waarom insecticiden en fungiciden voor een goed effect juist niet tezamen kunnen worden gespoten.

Contact

Mail of bel mij

Wilt u meer informatie over de inleidingen of cursussen of ilt u mij boeken, neem dan contact op via email of telefoon.

Adres

Sumatralaan 28, 7314 CL Apeldoorn

Neem contact op

+31-(0)6-22482538

Stuur mij een email

[javascript protected email address]