[javascript protected email address] +31-(0)6-22482538

Cursus precisielandbouw / smart farming

licentieverlenging - Uitvoeren en bedrijfsvoeren voor onderdeel: Veiligheid & Techniek.

| Licentiehouders Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

Duur

1 Dagdeel

Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen:

  • De GNSS/GPS-techniek en hoe precies deze is
  • Hoe kan de GNSS/GPS-techniek toegepast kan worden in o.a. de trekker- en de machine aansturing
  • De bodem en gewas sensing technieken; hoe werken deze en wat kun je er mee in de bedrijfsvoering?
  • Nieuwe methoden van ziekten en plaagbeheersing en onkruidbestrijding
  • Rijden er in 2030 autonome voertuigen die het gewasonderhoud voor hun rekening nemen op onze percelen?

Beschrijving cursus door Bureau Erkenningen

"Precisielandbouw krijgt, in de vele vormen die ervan bestaan, steeds meer voet aan de grond en ontwikkelt zich snel. De voorlopers pikken alle nieuwe kennis gretig op. Een grote groep kijkt daarentegen de kat uit de boom, terwijl de wereld snel verandert. Hier zitten veel agrariërs bij die er wel mee bezig zouden willen, maar door de bomen het bos niet meer zien. Via dit kennisaanbod kunt u zodanig bijgepraat worden, dat u op gewasbeschermingsgebied weer helemaal ‘bij’ bent. En dat de groep die reeds kennis heeft gemaakt met precisielandbouw de zaken nog eens op een rijtje voor zich ziet."

"Precisielandbouw is nog volop in beweging. In de bijeenkomst wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken met betrekking tot precisielandbouw en de mogelijkheden in het kader van gewasbescherming daarbinnen. Het betreft meten en registreren van perceelsgegevens vanuit satellieten en het komen tot adviezen op basis van de zo verkregen meetgegevens. Maar het gaat ook over het plaatsafhankelijk en nauwkeurig uitvoeren van maatregelen op basis van satellietgegevens en/of sensoren op spuiten of andere apparatuur. Deels betreft het toepassingen die reeds praktijk zijn, deels is het nog toekomstmuziek."

Contact

Mail of bel mij

Wilt u meer informatie over de inleidingen of cursussen of ilt u mij boeken, neem dan contact op via email of telefoon.

Adres

Sumatralaan 28, 7314 CL Apeldoorn

Neem contact op

+31-(0)6-22482538

Stuur mij een email

[javascript protected email address]